top of page

Pelan Tindakan Gender Negara1. Sistem Pengumpulan dan Pengurusan Data


Untuk mencapai kemajuan bagi wanita dan lelaki, secara individu dan dengan perhubungan antara satu sama lain, kita memerlukan statistik yang menggambarkan keadaan unik penduduk, yang dipecah berdasarkan jantina. Ini dipanggil secara teknikal ‘sex-disaggregated

data’. Kami perlu meningkatkan pengumpulan data di kawasan yang memberi kesan yang tidak seimbang kepada wanita atau kanak-kanak perempuan. Dan kita perlu menambahbaik kaedah pengumpulan data yang pada masa ini tidak menggambarkan realiti sebenar.


Sepertimana pengalaman di negara-negara yang lebih maju membuktikan, data gender akan memberi kesan yang nyata dan kuat untuk mencapai agenda pemerkasaan gender.


Pengukuran adalah penghubung antara cita-cita dan keberhasilan. Malaysia sebagai satu negara mempunyai banyak peluang, pada awal RMK-12, untuk memfokuskan pada data gender yang lebih baik, yang dapat digunakan, serta bersepadu.


Integrasi data inter-sektoral ini amat penting untuk pencapaian kesaksamaan gender, dan seterusnya, agenda pembangunan mampan.


2. Kenyataan Bajet Gender dan Bajet Responsif Gender


Kerajaan perlu menunjukkan komitmen yang jelas dengan mengeluarkan Kenyataan Bajet Gender yang terperinci pada setiap tahun. Kenyataan ini harus di keluarkan oleh Kementerian Kewangan dengan kerjasama Kementerian Wanita dan Kementerian-Kementerian lain yang sewajarnya. Kenyataan yang jelas dan terperinci harus mengandungi apa yang ingin dicapai pada tahun tersebut dan inisiatif yang menyambung dari tahun ke tahun. Perlu ditekankan bahawa komitment kepada memperkasakan gender adalah proses yang panjang dan ia

mengambil masa bertahun-tahun untuk mencapai sesuatu tahap.


Bajet Responsif Gender (GRB) adalah alatan ‘tool’ untuk mengarusperdanakan gender. GRB digunakan untuk memperuntukkan bajet untuk menjalankan dasar dan strategi yang di garis pandukan dalam Kenyataan Bajet Gender diatas. Komitment sesebuah negara kepada agenda mengarusperdanakan gender sering diukur dari jumlah perbelanjaan negara.
BIDANG KEBERHASILAN PELAN TINDAKAN GENDER NEGARA


1. Keselamatan Wanita


Mengakhiri keganasan terhadap wanita harus diberikan keutamaan nasional. Wanita mempunyai hak untuk selamat di rumah, di tempat kerja dan dalam masyarakat. Pada zaman Covid-19, telah meningkatkan jumlah kekerasan yang dihadapi wanita. Secara nasional kita

harus menyesuaikan diri dan menyelami isu dan bukti baru, termasuk tindak balas terhadap keganasan bukan fizikal seperti kawalan paksaan dan peningkatan penggunaan teknologi canggih untuk mengelakkan penyalahgunaan bagi isu ini.


Seharusnya ia mempunyai langkah-langkah pra-empatif yang difokuskan untuk mencegah kekerasan sebelum dimulai, memberikan layanan dan tindak balas, memberikan bantuan kewangan untuk wanita yang harus meninggalkan hubungan yang ganas, memahami masalah melalui pengumpulan dan pemantauan data, dan memperluas tanggapan melalui sistem yang adil.


Meningkat sokongan untuk wanita dan kanak-kanak orang asli dan sokongan untuk wanita dari pelbagai komuniti, termasuk wanita kurang upaya.


Menangani gangguan seksual di tempat kerja adalah penting untuk meningkatkan keselamatan wanita dan keselamatan ekonomi. Mengatasi gangguan seksual di tempat kerja memerlukan kepemimpinan dan penglibatan dari semua peringkat pemerintahan, serta

komuniti perniagaan, dan harus menjadi tumpuan yang berterusan.


2. Wanita dan Ekonomi


Masih belum ada kemajuan yang signifikan untuk memperkuat keselamatan ekonomi wanita di Malaysia. Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (LFPR) Wanita kekal stagnan sekitar 55%.


Simulasi makroekonomi telah membayangkan bahawa merapatkan jurang antara peluang ekonomi lelaki dan wanita boleh meningkatkan pendapatan sebanyak 26.2 peratus per kapita Malaysia—purata keuntungan pendapatan tahunan kira-kira AS$2,230 (RM 9,250) bagi setiap rakyat Malaysia.


Kami mengesyorkan agar perbelanjaan agresif diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan penjagaan kanak-kanak untuk keluarga Malaysia. Pelaburan ini akan menghasilkan peningkatan dalam penyertaan tenaga kerja wanita.


PTGN harus komited untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam pendidikan dan latihan, dan pekerjaan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan penyertaan tenaga kerja wanita dan memberi lebih banyak peluang bagi wanita untuk menempuh jalan kerjaya yang mereka pilih.


Kestabilan ekonomi rumah tangga yang ditanggung wanita mesti menjadi keutamaan. Dengan perubahan garis panduan kemiskinan kepada RM 2208, ramai isi rumah ketua wanita kini mendapati diri mereka berada di bawah paras kemiskinan. Bantuan sosial mesti mempunyai lensa fokus gender dan memastikan bahawa bantuan itu sampai ke rumah tangga yang memerlukan.


Menyedari bahawa perumahan yang stabil merupakan aset penting untuk keselamatan ekonomi dan kesejahteraan wanita, PTGN harus mewujudkan Jaminan Rumah Keluarga untuk membantu ibu bapa tunggal yang layak dengan anak tanggungan, yang sebahagian besarnya

adalah wanita, memasuki pasaran perumahan lebih awal dengan deposit serendah sebanyak dua peratus dari harga pembelian seperti yang dilakukan di Australia.


3. Wanita dan Penjagaan Kesihatan


Kesihatan wanita dan gadis sangat penting untuk kesejahteraan keseluruhan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Wanita telah mengalami peningkatan kesihatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang disokong oleh sistem

penjagaan kesihatan nasional. Namun PTGN harus memastikan bahawa pembiayaan diberikan untuk kesihatan wanita pada setiap tahap kehidupan dan memberikan pelbagai inisiatif yang merangkumi kesihatan ibu, seksual dan pembiakan, penuaan, keadaan kronik,

kesihatan pencegahan, dan kesihatan mental.


4. Wanita dan Undang-undang


Kewujudan rangka kerja undang-undang serta dasar yang menyokong hak wanita adalah komponen asas sistem kedaulatan undang-undang. Walaupun dasar awam sensitif gender merupakan pelengkap penting kepada rangka kerja undang-undang ini, undang-undang

peringkat kebangsaan dan antarabangsa yang boleh dikuatkuasakan di mahkamah undangundang dan terhadap mana-mana pelaku (individu, syarikat, organisasi dan kerajaan) boleh didakwa dalam kes jenayah. Walaupun Malaysia mempunyai beberapa rangka kerja undangundang, masih terdapat beberapa jurang penting, baik dalam liputan rangka kerja undangundang dan dalam akses sebenar wanita kepada hak mereka.


5. Wanita dan Pemimpin


Memajukan kepimpinan wanita seharusnya menjadi keutamaan PTGN. Wanita yang berada dalam kedudukan berkepimpinan membantu mengurangkan jurang gaji bagi gender berlainan, dan menyediakan teladan dan mentor untuk generasi seterusnya pemimpin.

Walau bagaimanapun, halangan untuk memajukan wanita ke arah kedudukan kepemimpinan tetap telah merangkumi faktor-faktor seperti: persepsi terhadap kepemimpinan; kekurangan teladan model; struktur kerjaya yang tegar dengan tahap pengasingan pekerjaan yang tinggi;

budaya tempat kerja yang buruk, termasuk gangguan seksual di tempat kerja; dan, kurangnya akses ke pengaturan kerja yang fleksibel yang menyokong pekerjaan dan keluarga.


Usaha Pakatan Harapan


Situasi politik negara juga tidak membantu situasi ini, kerana usaha dan komitmen yang ditunjukkan sewaktu Pakatan Harapan menerajui Kerajaan selama 22 bulan tidak lagi diteruskan pada waktu ini. Contohnya, inisiatif Akta Anti Gangguan Seksual dan Akta Anti Hendap digubal oleh Kerajaan Pakatan Harapan, masih belum lagi di bentangkan di Parlimen.


Harus dinyatakan di sini bahawa KEADILAN menyokong penuh agenda mengarusperdanakan gender, malah ia menjadi pemangkin utama dalam membawa agenda ‘Gender Responsive Budget’ dan ‘Gender Sensitive Policy’ yang telah diperkenalkan di peringkat negeri Pakatan

Harapan, khususnya di Pulau Pinang dan Selangor yang telah mengangkat dasar keterangkuman jantina sebagai kebijakan rasmi pemerintah di peringkat negeri.


Cadangan Langkah Seterusnya


Wanita KEADILAN mencadangkan penubuhan Jawatankan Kuasa rentas kementerian yang diterajui oleh Kementerian Kewangan dan mempunyai punca kuasa untuk mengumpulkan data dari pelbagai Kementerian.


Wanita KEADILAN juga mencadangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang berlangsung serentak. Projek Perintis ‘Pilot Project’ boleh dimulakan dikawasan-kawasan Parlimen yang terpilih dengan penglibatan terus Ahli Parlimen untuk mengkaji keberkesanan

sistem pengumpulan data yang digunakan dan seterusnya mengambil langkah-langkah pembetulan.


Kami mencadangkan KPM, KKM, Sumber Manusia, Pembangunan Luar Bandar dan KDN menjadi sebahagian daripada jawatankuasa tersebut. Punca Kuasa dan ‘Lead Agency’ wajarlah di berikan kepada Kementerian Kewangan kerana mereka yang menguruskan Bajet

tahunan.


Dengan Matlamat Jangka Panjang Untuk Merapatkan Jurang Gender di Semua Sektor

0 comments

PERKEMBANGAN TERKINI COVID 19 NEGARA

Title
Jumlah Kes
Kematian
Pulih
Kes Baru
8,075
76
15,456
Total
2,285,640
26,759
2,116,021

Sumber dari Kementerian Kesihatan Malaysia

PERKEMBANGAN TERKINI COVID 19 DUNIA

Title
Jumlah Kes
Kematian
Pulih
Kes Baru
393,631
6,015
582,401
Total
236,060,214
4,821,346
211,396,635

Sumber dari WHO (World Health Organization)

TWITTER

bottom of page